Bỏ qua đến phần nội dung

Case 12: Ngành thương mại điện tử xuyên biên giới

Hoàn cảnh: 

Doanh Nghiệp X là công ty Việt Nam chuyên kinh doanh đối tượng thương mại điện tử bán hàng trực tuyến xuyên biên giới qua sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế (Amazon, Alibaba, Ebay, Etsy, Carousell…)

Vấn đề:   

Với các quy định chặt chẽ của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối, doanh nghiệp X gặp rất nhiều khó khăn khi chi trả thanh toán xuyên biên giới, bên cạnh đó khi sử dụng các ví điện tử như Payoneer trong thanh toán doanh nghiệp công tác hạch toán kế toán, quyết toán thuế gặp nhiều vướng mắc vì không có sự tương đồng về chuẩn mực kế toán giữa Việt Nam và nước sở tại. Cuối tháng 9/2021, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, để kiểm soát hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Ngành thuế phối hợp với các ngân hàng, trung gian vận chuyển, trung gian thanh toán để thu thập cơ sở dữ liệu người kinh doanh, tiến hành xây dựng kế hoạch; thanh kiểm tra các sàn thương mại điện tử, trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển, đặc biệt với các đơn vị không cung cấp thông tin người kinh doanh qua mạng để thu đúng, đủ các loại thuế liên quan đến loại hình kinh doanh mới này. Tính chung cả nước trong 9 tháng của năm 2021, số thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới đạt hơn 1.017 tỷ đồng, tương đương gần 89% năm 2020.

Giải pháp:

Để giải quyết các vấn đề bất cập hiện tại, công ty X quyết định thành lập công ty Offshore Y tại Singapore để tận dụng môi trường pháp lý minh bạch, hàng lang thông thoáng về quản lý ngoại hối, sự tương đồng giữa luật pháp, chuẩn mực kế toán của Singapore với quốc gia sở tại của các sàn thương mại điện tử toàn cầu để hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa mà không gặp phải cản trở nào. Công ty Y có thể tái đầu tư về VN bằng cách sử dụng công ty X như một nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chính.

Bài học: Đối với các công ty đang làm trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, việc sở hữu một công ty offshore ở Singapore là bước đi cần thiết cho sự phát triển và vươn xa của doanh nghiệp.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

Đặt câu hỏi