Bỏ qua đến phần nội dung

Case 18: Thay thế tài khoản cá nhân ở nước ngoài bằng việc lập công ty SPV tại Singapore

Hoàn cảnh: 

Với mục đích đầu tư cho thế hệ tương lai, Doanh Nhân X là một doanh nhân Việt trẻ, đang có nhu cầu mở TK cá nhân ở nước ngoài để đầu tư, tích lũy mua tài sản tại nước ngoài.

Vấn đề:

Thời điểm hiện tại rất khó cho người có quốc tịch Việt Nam như Doanh nhân X mở tài khoản cá nhân ở các ngân hàng nước ngoài, do các điều kiện, yêu cầu ban đầu của phía ngân hàng đang đặt ra rất cao. Ví dụ: tại Singapore, số dư tối thiểu (minimum balance) yêu cầu phải duy trì của ngân hàng Standard Chartered là 200.000 SGD (hai trăm ngàn Đô la Singapore), còn đối với ngân hàng Citibank là 200.000 USD (hai trăm ngàn Đô la Mỹ).

Giải pháp:

Để giải quyết vấn đề bất cập hiện tại, VietCham đã tư vấn cho Doanh Nhân X thành lập một công ty phục vụ mục đích đặc biệt (Special Purpose Vehicle) tại Singapore là Công Ty Offshore Y. SPV có dạng một chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh được đăng ký là Tư Vấn Quản Lý (Management Consulting), có tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và sử dụng tài khoản đó như là một tài khoản cá nhân.

airplane-resize

Nếu công ty SPV không có doanh thu thì cuối năm tài chính, công ty sẽ tiến hành khai báo tạm ngừng kinh doanh (dormant). Các lợi thế khi có một công ty SPV có thể kể ra dưới đây như:

  1. Tự do đầu tư trên trường quốc tế;
  2. Bảo mật thông tin về tài sản;
  3. Phục vụ mục đích tuyển dụng, di trú, du học khi cần thiết;
  4. Có thể kích hoạt để tối ưu hoá thuế, nhận cổ tức;
  5. Bản thân công ty về lâu dài có nhiều năm tuổi là một dạng tài sản có thể chuyển giao;
  6. Có thẻ tiêu dùng để chi tiêu và tiện lợi cho việc đi lại trên trường quốc tế, trở thành công dân toàn cầu;
  7. Mọi chi tiêu cá nhân trở thành chi tiêu được khấu trừ thuế của doanh nghiệp;
  8. Chi tiêu trực tuyến bằng thẻ phát hành tại Singapore thông thoáng khắp toàn cầu (thẻ tín dụng tại việt nam thường bị chặn bởi các doanh nghiệp trực tuyến lớn như: Facebook, Google, Amazon ... vì mức độ lòng tin thấp, có quá nhiều thẻ giả)

Bài học: việc thành lập công ty SPV một chủ sở hữu tại Singapore là lời giải cho bài toán đầu tư cho thế hệ tương lai của các doanh nhân Việt.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

Đặt câu hỏi