Skip to content

Case 2: Xuất khẩu lượng lớn

Hoàn cảnh: 

Doanh Nghiệp X chuyên sản xuất và xuất khẩu gạo sang các nước thứ ba. Doanh Nghiệp X là một nhà sản xuất lớn và có tiếng tại một thành phố trực thuộc trung ương tại đồng bằng sông Cửu Long, với nhà máy có công suất lớn. Gạo là một thị trường có mức lợi nhuận thấp, cạnh tranh chủ đạo bằng sản lượng, vì thế những đơn hàng lớn là có tính sống còn với những nhà máy có sản lượng lớn như Doanh Nghiệp X.


Vấn đề:

Tuy có sản lượng và chất lượng các loại gạo tốt, có khả năng cung cấp cho hầu hết các quốc gia có nhu cầu, Doanh Nghiệp X lại thường chậm chân trước những đơn hàng lớn do không có được thông tin sớm như thời hạn các gói thầu, chất lượng và bao bì cần chuẩn bị, các giải pháp tài chính đi kèm để cung cấp hàng hóa cho những gói thầu xuất khẩu lượng lớn.

Giải pháp: 

Nhận thấy các đơn hàng lớn thường được các chính phủ chuyển giao đối thoại G2G thông qua các Phòng thương mại (Chamber of Commerce) tại Singapore. Doanh nghiệp X thành lập công ty Offshore Y tại Singapore để phối hợp cùng các phòng thương mại giới thiệu sản phẩm, tham gia đấu thầu dự án xuất khẩu lớn và nhờ đó mà có được những hợp đồng lớn trên quy mô toàn cầu. 

Bài học: Công ty Offshore tại Singapore cho phép tiếp cận các tổ chức xúc tiến thương mại toàn cầu, trở thành thành viên của các phòng thương mại, hiệp hội thương mại và nhờ đó có được thông tin, cơ hội kết nối để tìm kiếm thị trường trên quy mô toàn cầu. Các hội nghị, hội thảo, triển lãm quốc tế lớn cũng thường xuyên được tổ chức ở Singapore nhằm giúp kết nối và mở rộng xúc tiến thương mại khu vực.

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

 

Đặt câu hỏi