Skip to content

Case 5: Kiểm soát giá gốc

Hoàn cảnh: 

Doanh Nghiệp X chuyên nhập các sản phẩm hạt nhựa chuyên dụng để phân phối lại cho các nhà máy tại Việt Nam từ một nhà cung cấp lớn. 

Vấn đề:  

Trong số các sản phẩm hạt nhựa, có những loại mà Doanh Nghiệp X được độc quyền phân phối và muốn giấu giá gốc đối với khách hàng vì khách hàng có thể hoàn toàn tra được giá gốc thông qua hồ sơ nhập khẩu nếu Doanh Nghiệp X nhập hàng thẳng từ nhà cung cấp..

Giải pháp: 

Doanh Nghiệp X cho thành lập công ty Offshore Y tại Singapore để ký hợp đồng phân phối độc quyền với một số dòng sản phẩm, khi hồ sơ xuất khẩu về tới ngân hàng tại Singapore thì Công Ty Y đứng ra để tráo đổi hóa đơn mới mức giá cao hơn, mua bảo hiểm hàng hải mới cho phù hợp với mức giá mới và gửi về Việt Nam cho Doanh Nghiệp X khai hải quan và lấy hàng ra. Như thế, Công Ty Y nhập từ nhà cung cấp và bán lại cho Doanh Nghiệp X tại Việt Nam. Nhờ cách này mà giá hàng hóa trong hồ sơ hải quan và số liệu hải quan là giá mà Doanh Nghiệp X xác định. Nhờ việc này mà lợi nhuận không những được tối ưu mà Doanh Nghiệp X đạt mục tiêu bảo mật giá và thông tin thương mại có giá trị.

Bài học: Công ty Offshore tại Singapore cho phép có thể mua hàng hóa commodities lượng lớn, đổi invoice và bảo hiểm mới để bảo mật thông tin giá, tối ưu lợi nhuận và giữ lợi nhuận tại Singapore để tái đầu tư, đảm bảo tự do và an toàn cho vốn ngoại tệ.

Xem thêm Chi phí Thành lập và vận hành doanh nghiệp tại Singapore

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

Đặt câu hỏi