Skip to content

Case 6: Đấu thầu dự án

Hoàn cảnh: 

Doanh Nghiệp X chuyên đấu thầu tham gia cung cấp sản phẩm máy móc thí nghiệm cho các dự án liên quan tới khoa học kỹ thuật của một số bộ ban ngành tại Việt Nam. 

Vấn đề:  

Giá cả của nhiều sản phẩm liên quan phòng thí nghiệm của Doanh Nghiệp X không cạnh tranh so với các đối thủ cùng chào thầu mà chỉ ngang ngửa.Cho dù có quan hệ với tay trong của chủ dự án, Doanh Nghiệp X vẫn cần những yếu tố giúp cho thắng thầu mà không phải hạ giá.

Giải pháp:  

Doanh Nghiệp X cho thành lập Công Ty Offshore Y tại Singapore và tiến hành xây dựng hình ảnh, thương hiệu là một doanh nghiệp uy tín, mời một số cố vấn là nhà khoa học tại Singapore. Sau đó Công Ty Y đứng ra tham dự đấu thầu cùng Doanh Nghiệp X vào các dự án. Nhờ có “uy tín và vị thế Singapore”, Công Ty Y thắng nhiều gói thầu. Thực tế là dù Công Ty Y hay Doanh Nghiệp X thắng thì mục tiêu của X vẫn đã hoàn thành nhờ vào sử dụng Công Ty Offshore từ Singapore. Trong một số trường hợp khác, X và Y cùng hợp tác chào thầu và nâng cao chất lượng chào thầu nhờ vào việc hợp tác quốc tế. Bên cạnh lợi ích thắng thầu, X còn đạt được mục tiêu là chuyển được lợi nhuận ra nước ngoài, phục vụ cho công tác nhập khẩu nhờ vào tính tự do của dòng vốn được lưu giữ tại Singapore.

Bài học: Công ty Offshore tại Singapore có hình ảnh, vị thế dễ dàng để có thể xây dựng chiến lược PR, marketing, thương hiệu và tạo ra lợi thế khi mà quá trình đấu thầu cạnh tranh cao về giá cả.

Xem thêm Chi phí Thành lập và vận hành doanh nghiệp tại Singapore

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

Đặt câu hỏi