Skip to content

Case 7: Ngành nghề bị kiểm soát giá

Hoàn cảnh: 

Doanh Nghiệp X chuyên nhập khẩu và cung cấp vật phẩm y tế tại Việt Nam, đặc biệt là tham gia chào thầu vật phẩm tiêu hao theo năm cho những cơ sở y tế lớn.

Vấn đề:   

Vật phẩm y tế là ngành thương mại có điều kiện, nhiều sản phẩm khi chào bán vào các đơn vị nhà nước sẽ bị khống chế mức lợi nhuận tùy trường hợp chỉ được phép từ 3-5%. Nếu Doanh Nghiệp X nhập khẩu thẳng từ nhà cung cấp thì hợp đồng và chứng từ nhập khẩu sẽ thể hiện mức giá nhập và từ đó tương ứng có thể tính ra mức giá trần được phép bán vào gói thầu. Điều này giới hạn mức lợi nhuận của Doanh Nghiệp X, tạo ra nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh đặc thù của ngành này.

Giải pháp:

Doanh Nghiệp X cho thành lập Công Ty Offshore Y tại Singapore và nâng mức giá nhập khẩu lên. Thay vì X nhập khẩu thẳng thì giờ Y sẽ nhập và bán lại cho X với hợp đồng mua bán mới và giấy tờ nhập khẩu, hải quan mới. Nhờ đó, X có bằng chứng rõ ràng về mức giá nhập và thể hiện rõ ràng mức giá bán có khung lợi nhuận phù hợp quy định của ngành và của đơn vị mua. Lợi nhuận thực sự nằm lại ở Singapore. Hàng quý, công ty Y tại Singapore thực hiện Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường và thực hiện quy trình đánh giá hoạt động kinh doanh và chia cổ tức bất thường. Nhờ đó mà lợi nhuận có thể được trả lại cho chủ sở hữu doanh nghiệp X một cách hợp pháp.

Bài học: Công ty Offshore tại Singapore có thể tiến hành chia cổ tức, dòng tiền lợi nhuận được chia cổ tức có đi kèm giấy chứng nhận chia cổ tức từ hoạt động kinh doanh có lời là dòng tiền sạch, có thể được dùng vào các hoạt động đầu tư chính thống. Ngoài ra cổ tức được chia này không bị đánh thuế hai lần nên có thể được trả về tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu tại Singapore hoặc tại Việt Nam.

Xem thêm Chi phí Thành lập và vận hành doanh nghiệp tại Singapore

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

Đặt câu hỏi