Skip to content

Case 8: PR nâng tầm doanh nghiệp bằng yếu tố nước ngoài

Hoàn cảnh: 

Doanh Nghiệp X là một doanh nghiệp ngành bất động sản, chuyên đầu tư và phát triển dự án nhà ở cao cấp tại Việt Nam.

Vấn đề:   

Các dự án bất động sản có chủ đầu tư là doanh nghiệp trong nước thường có tính cạnh tranh thấp hơn về giá, chất lượng, uy tín so với các dự án có chủ đầu tư là doanh nghiệp nước ngoài. Khách hàng thường tin tưởng và ưu tiên lựa chọn các dự án có chủ đầu tư là doanh nghiệp nước ngoài khi quyết định đầu tư.

Giải pháp:

Để nâng cao vị thế cho dự án mới, Doanh Nghiệp X cho thành lập Công Ty Offshore Y tại Singapore và đầu tư vào dự án tại Việt Nam. Các thông điệp quảng cáo, chào hàng của dự án đều ghi rõ: Dự án được đầu tư từ chủ đầu tư Singapore. Công Ty này cũng sử dụng thêm một số dịch vụ, thiết kế, và sản phẩm nhà ở thông minh cung cấp từ Singapore để tạo thêm giá trị thương hiệu cho dự án.

Bài học: Công ty Offshore tại Singapore có thể dùng làm chủ đầu tư cho nhiều dự án cần yếu tố nước ngoài để làm công tác thương hiệu, tiếp thị, nâng cao giá trị dự án, nâng cao niềm tin ở khách hàng.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

Đặt câu hỏi