Skip to content

Case 9: Ngành viễn thông

Hoàn cảnh: 

Doanh Nghiệp X chuyên cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho các nhà mạng viễn thông di động (mobile network operator) tại Việt Nam, đặc biệt là các dịch vụ, giải pháp Marketing di động.

Vấn đề:

Dịch vụ viễn thông là ngành nghề đặc thù, nhiều sản phẩm nếu là doanh nghiệp Việt Nam chào thầu vào các nhà mạng sẽ khó trúng thầu do các quy định khắt khe của luật đấu thầu đối với doanh nghiệp trong nước, cũng như mức thuế thu nhập doanh nghiệp cao (20%) tại Việt Nam sẽ bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp.

Giải pháp:

Doanh Nghiệp X cho thành lập Công Ty Offshore Y tại Singapore để đấu thầu cung cấp dịch vụ cho các nhà mạng viễn thông di động (mobile network operator) tại Việt Nam. Với danh tiếng của một doanh nghiệp Singapore và sự hỗ trợ kỹ thuật đằng sau của công ty X, công ty Y sẽ có nhiều khả năng thắng thầu. Công ty Y sẽ tiết kiệm được một phần thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax) do được hưởng mức thuế suất thuế CIT ưu đãi 17% của Singapore, thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa khi công ty Y còn được hưởng lợi từ phần khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài (foreign tax credit) cho phần thuế nhà thầu (withholding tax) phát sinh tại Việt Nam, khi cung cấp dịch vụ cho các nhà mạng viễn thông di động. Phần này sẽ được khấu trừ trực tiếp vào phần thuế CIT phải nộp hàng năm tại Singapore, gia tặng thêm lợi nhuận cho công ty Y. Hàng quý, công ty Y tại Singapore thực hiện Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường và thực hiện quy trình đánh giá hoạt động kinh doanh và chia cổ tức bất thường. Nhờ đó mà lợi nhuận có thể được trả lại cho chủ sở hữu doanh nghiệp X một cách hợp pháp.

Bài học: Công ty Offshore tại Singapore có thể nhận được lợi nhuận nhiều hơn khi cung cấp dịch vụ các nhà mạng di động.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

Đặt câu hỏi