Skip to content

Case 13: Huy động vốn trên thị trường quốc tế

Hoàn cảnh: 

Doanh Nghiệp X là hãng sản xuất xe hơi trong nước, để thu hút nguồn vốn đầu tư cho sản xuất công ty đang lên kế hoạch về phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở Mỹ trong năm 2022.

Vấn đề:   

Việc niêm yết cổ phiếu của các công ty Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp liên quan. Các công ty ở Việt Nam không thể có xếp hạng tín nhiệm của riêng họ cao hơn mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia, trong khi đó, các hãng quốc tế xác định mức xếp hạng của Việt Nam chỉ là “junk bond”, tức là trái phiếu và chứng khoán của Việt Nam thuộc hạng không đáng để đầu tư.

Giải pháp:

Để giải quyết các vấn đề bất cập hiện tại, Doanh Nghiệp X quyết định thành lập công ty Offshore Y tại Singapore, Doanh Nghiệp X bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết qua công ty Offshore Y vì Singapore là nước đã có sự liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này. Đây cũng là chiến thuật để nâng uy tín của hãng xe Việt Nam hiện vẫn chưa có tiếng tăm gì trên thế giới.

Bài học: Singapore là một trong những nước có vị trí hàng đầu ở châu Á về điểm tín nhiệm quốc gia, vì vậy, khi Công ty Offshore tại Singapore làm IPO ở Mỹ, uy tín của công ty này “có thể sẽ tốt hơn” so với công ty ở Việt Nam.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

Đặt câu hỏi