Bỏ qua đến phần nội dung

Case 25: Thành lập Family Office để quản lý và bảo tồn tài sản cho các thế hệ mai sau

Hoàn cảnh: 

Ông V, một doanh nhân thành đạt từ một thành phố lớn ở Việt Nam, đã tìm cách thành lập một quỹ gia tộc đơn lẻ (Single Family Office) ở Singapore để hợp nhất và sắp xếp hợp lý các tài sản tài chính của mình. Ông cũng muốn con cái mình tham gia quản lý tài sản gia tộc và bảo tồn tài sản cho các thế hệ mai sau.

Vấn đề:

 Ba thách thức chính mà ông V đã phải đối mặt trong việc thành lập quỹ gia tộc của mình:

  1. Tác động về thuế xuyên biên giới (cross-border tax implications): Ông cần xem xét các tác động về thuế của việc chuyển tài sản của mình từ Việt Nam sang Singapore.
  2. Thiết lập khung quản trị: Do chênh lệch tuổi tác đáng kể giữa các con của mình, việc thiết lập khung quản trị là điều cần thiết để tránh xung đột trong tương lai.
  3. Thiết kế cấu trúc phù hợp cho việc quyên góp từ thiện: Ông V muốn tiếp tục công việc từ thiện của mình ở Singapore một cách có tổ chức hơn.

SFO flyer front

 

Giải pháp:

Ông V đã vượt qua những thách thức của mình với sự trợ giúp và hỗ trợ từ Regulus, một quỹ gia tộc quản lý tài sản và giữ gìn di sản của một dòng họ lâu đời ở Việt Nam:

  1. Miễn thuế (tax exemption): Regulus đã hỗ trợ ông V trong việc xin ưu đãi miễn thuế thông qua Chương trình miễn thuế quỹ bậc cao (Enhanced Tier Fund Tax Exemption Scheme) đối với thu nhập quy định từ các khoản đầu tư được chỉ định.
  2. Khung quản trị (governance framework): Regulus đã làm việc với ông V để xây dựng và phát triển khung quản trị cho Công ty ủy thác tư nhân (Private Trust Company) để đóng vai trò là bộ phận quản lý cho quỹ tín thác gia tộc. Khung quản trị này giải quyết các vấn đề quan trọng như chính sách phân phối, phân bổ tài sản, cơ chế ra quyết định và hoạt động từ thiện. Regulus cũng bổ nhiệm các giám đốc độc lập vào Hội đồng để đảm bảo kiểm soát và cân bằng thích hợp.
  3. Cấu trúc quyên góp từ thiện (charitable giving structure): Các chuyên gia giàu kinh nghiệm tại Regulus đã cung cấp hỗ trợ trong công tác lập kế hoạch và xây dựng chiến lược cho các hoạt động quyên góp từ thiện của ông V. Đồng thời hướng dẫn về các chiến lược quyên góp, kèm theo tư vấn về quản lý kỹ thuật và vận hành của các tổ chức từ thiện.

SFO flyer back

Vai trò của VietCham Singapore

VietCham Singapore đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ông V thành lập quỹ gia tộc của mình ở Singapore, cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới các chuyên gia và tài nguyên giàu kinh nghiệm, bao gồm luật sư, kế toán và cố vấn tài chính, hỗ trợ xuyên suốt trong việc điều hướng môi trường pháp quy của Singapore.

Bài học kinh nghiệm: Việc thành lập quỹ gia tộc ở Singapore có thể là một quá trình phức tạp, nhưng nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho các gia đình có giá trị tài sản ròng cao. Nghiên cứu điển hình của ông V minh chứng cho cách làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm như Regulus và VietCham Singapore có thể giúp các gia đình vượt qua những thách thức và đạt được mục tiêu của mình.

Bài học kinh nghiệm bổ sung:

  • Các quỹ gia tộc có thể cung cấp một số dịch vụ có giá trị cho các gia đình có giá trị tài sản ròng cao, chẳng hạn như quản lý tài sản, phát triển khung quản trị và thiết kế cấu trúc quyên góp từ thiện.
  • Điều quan trọng là phải làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm khi thành lập quỹ gia tộc, đặc biệt nếu có các vấn đề về thuế xuyên biên giới hoặc động lực gia đình phức tạp.
  • Các trung tâm xúc tiến thương mại như VietCham Singapore có thể cung cấp hỗ trợ có giá trị cho các doanh nghiệp và doanh nhân từ các quốc gia tương ứng.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Xem video tóm tắt quy trình

Đặt câu hỏi