Skip to content

Case 11: Ngành kinh doanh nội dung số

Hoàn cảnh: 

Doanh Nghiệp X là công ty Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm nội dung số về truyền thông, giải trí phát trên nền tảng trực tuyến như Youtube, Vimeo, Facebook, TikTok...

Vấn đề:   

Với pháp nhân hiện tại doanh nghiệp X đang gặp khó khăn khi ký kết hợp đồng đối tác sáng tạo nội dung với YouTube, Facebook, TikTok và nhận thu thập từ các tổ chức nước ngoài trên. Nếu doanh nghiệp X sử dụng tài khoản cá nhân để ký kết và nhận tiền thì rủi ro pháp lý cho cá nhân đứng tên về việc bị cơ quan quản lý nhà nước truy thu thuế thu nhập cá nhân là rất cao. Cơ quan thuế vẫn thu thuế thường xuyên đối với người có thu nhập từ Google, Facebook. Trong năm 2019, 2020, số tiền thuế thu được từ các cá nhân xấp xỉ 1.000 tỉ đồng. Có trường hợp doanh nghiệp tự kê khai, có trường hợp cơ quan thuế áp dụng công tác quản lý để truy thu. Gần đây nhất hồi tháng 9/2021 vừa qua là trường hợp một cá nhân ở Hà Nội làm thương mại điện tử, có thu nhập ước tính khoảng 100 tỷ từ Google, Facebook, YouTube phải nộp 11 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách Nhà nước, số thuế này được cộng dồn nhiều năm, nên số tiền chậm nộp mà cá nhân này phải thực hiện là trên 4 tỷ đồng.

Giải pháp:

Để giải quyết các vấn đề bất cập hiện tại, công ty X quyết định tìm hiểu và thành lập công ty Offshore Y tại Singapore để tận dụng hành lang pháp lý thông thoáng, sự tương đồng của luật pháp Singapore với quốc gia sở tại của các công ty toàn cầu như Google, Facebook để ký kết hợp đồng và nhận doanh thu từ họ mà không gặp phải rào cản nào. Công ty Y có thể tái đầu tư về VN bằng cách trả tiền bản quyền nội dung cho công ty X.

Bài học: Đối với các công ty đang làm trong lĩnh vực kinh doanh nội dung sáng tạo, việc định hướng ngay từ đầu kế hoạch sở hữu một công ty offshore ở Singapore để vận hành là yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Đặt câu hỏi